Cung cấp vật tư thiết bị đường dây, TBA trung thế 22kV Nhà máy Brotex C -Xưởng B – KCN Phước Đông

Project Description

Tên công trình: Cung cấp vật tư thiết bị đường dây, trạm biến áp trung thế 22kV Nhà máy Brotex C -Xưởng B – KCN Phước Đông

Địa điểm: Nhà máy Brotex – KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian thi công:

  • Ngày nghiệm thu tập kết MBA đến công trình: 08/07/2021
  • Ngày 19/10/2021: Nghiệm thu tập kết cáp ngầm trung thế đến công trình.

Client

Nhà máy Brotex C -Xưởng B - KCN Phước Đông

Project Date

08/07/2021

Share This Project

Công ty TNHH Xây Dựng Điện Xuân Bách đã thực hiện thi công rất nhiều công trình điện phân bố rãi khắp các tỉnh thành trên cả nước và được rất nhiều chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ thi công.


107 Phó Đức Chính,
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh


T. 028.7777.9550

sales@dienxuanbach.com
dienxuanbach@gmail.com