Hệ thống điện mặt trời Nhà Xưởng (101m x 66,5m) – Công ty Paulin ViNa

Project Description

Công trình: Hệ thống điện mặt trời Nhà Xưởng (101m x 66,5m) – Công ty Paulin ViNa – KCN Lộc An Bình Sơn.
Được xây dựng trên mái Nhà Xưởng (101m x 66,5m) của Công ty TNHH Paulin ViNa – KCN Lộc An Bình Sơn, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Do Công ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Sài Gòn VRG làm chủ sở hữu với tổng số vốn đầu tư 2.472.574.765 tỷ đồng.
Công suất lắp đặt ~419kWp.
Cung cấp dự kiến sản lượng điện 662,5 MWh/năm (năm đầu tiên) cho lưới điện KCN Lộc An Bình Sơn.

Ứng dụng công nghệ Inverter & tấm quang điện:

  • Inverter của hãng Sungrow (SG110CX/04 Bộ).
  • Tấm quang điện của First Solar (FS6-410Wp/1024 tấm).

Diện tích hoạt động là 6716,5m2.

Thời gian thi công:

  • Dự án bắt đầu khởi công vào ngày 12 tháng 03 năm 2021
  • Nghiệm thu đóng điện công trình ngày 20 tháng 04 năm 2021

Chủ đầu tư

Công ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Sài Gòn VRG

Share This Project

Công ty TNHH Xây Dựng Điện Xuân Bách đã thực hiện thi công rất nhiều công trình điện phân bố rãi khắp các tỉnh thành trên cả nước và được rất nhiều chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ thi công.


107 Phó Đức Chính,
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh


T. 028.7777.9550

sales@dienxuanbach.com
dienxuanbach@gmail.com