Xây dựng mới trạm biến áp 3x1600kVA 22/0,4kV – Cấp điện Nhà máy TOPBAND SMART Đồng Nai – KCN Lộc An – Bình Sơn – tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Xây Dựng Điện Xuân Bách đã thực hiện thi công rất nhiều công trình điện phân bố rãi khắp các tỉnh thành trên cả nước và được rất nhiều chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ thi công.


107 Phó Đức Chính,
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh